Välkommen till Älvkarleby Timmerhus
– Byggnadsvård och nybyggnationer

Kontakta Älvkarleby Timmerhus för byggnadsvård, timmerhusreparationer och nytimring. Även tak, inredning och panel. Vi bygger med timmer i furu eller gran.

De äldsta bevarade timmerhusen i Sverige är från medeltiden. Byggnadstekniken i kombination med ett bra materialval ger husen en lång livslängd. Både gran och fura har använts. Man var noga med att välja bra timmer till boningshusen.

Knuttimrade hus kan ha varierande utseende på knutarna. Knuttyperna har också varierat genom tiderna. Riktigt gamla härbren har vackert formade knutskallar. Så kallade laxknutar och haklaxknutar ger hörn utan utstickande knutskallar så att husen lätt kunde brädslås med panel. Utsidan på stockarna bilades med bilyxa och fick på så sätt sitt karakteristiska vågiga utseende.

Stockarna formades med yxa så att de passade ihop. Moderna fabrikstillverkade timmerhus har maskinfrästa stockar. Man kan också använda motorsåg för att forma stockarna, såga långdrag, det ger ett bra slutresultat.

Restaurering av lador på Järvsöholmarna

Vi bygger och restaurerar timmerhus med inriktning på byggnadsvård. Även inredningar, panel och takläggning.

På bilderna syns en lada i dåligt skick, men som efter lite omsorg blir i bättre skick. Vi har bl.a. bytt syllstockar och gjort takläggning med pannplåt.