Om Älvkarleby Timmerhus

Om oss

Älvkarleby Timmerhus vänder sig till privatpersoner i första hand, och privatpersoner som fått bidrag av länsstyrelsen för byggnadsvård. Vi är specialiserade på timmerhus, men tar även andra uppdrag. Hos oss finns byggnadsvårdsutbildad personal (Högskolan på Gotlands byggnadsvårdsutbildning) för att renovera historiska byggnader och kan jobba antikvariskt. Företaget startades 2007 och vi är idag två personer som arbetar i Älvkarleby Kommun, Gävle och Nord-Uppland.

Vi ser ett stort värde i att försöka bevara byggnaders ursprungliga utseende, men ändå inte på bekostnad av komfort och funktion.

Älvkarleby Timmerhus är medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen. www.byggnadsvard.se

BILD 1: Det här gamla huset med haklaxknutar har reparerats och byggts ihop med boningshuset.

Om timring

Knuttimring är en byggnadsteknik som är känd sedan 800-talet. Fram till 1800-talets mitt var det den vanligaste byggnadstekniken i stora delar av Sverige. Granhults kyrka i Växjö är den äldsta bevarade timmerbyggnaden – sannolikt byggd på 1220-talet.

I Norden har tall och gran varit det helt dominerande byggmaterialet för knuttimring. Timmerbyggnader har traditionellt tätats med sk. mossrännor i underkant av varje stock. Då var det viktigt att använda ”husmossa” för t.ex. är vitmossa helt otjänligt som tätning. Numera använder vi lindrev mellan stockarna.

BILD 2: Boningshuset är också ett timmerhus som klätts med panel. Utbyggnaden panelslogs därför på samma sätt. Allmänninge, Valbo.